Vi, Fredrik och Marléen Carlsson, driver köttdjursuppfödning av rasen Charolais i Sörby utanför Vinslöv. På gården finns ca 50 djur i olika åldrar och en egen avelstjur. Vi byggde ett nytt lösdriftstall som blev klart 2019. Med god ventilation, rikliga ytor att vistas på, friskt vatten och energirikt ensilage får våra djur de bästa förutsättningarna till god hälsa och tillväxt. 

Tidigt på våren släpps djuren på friskt och grönt sommarbete. Där får de gå hela sommaren och långt in på hösten. Där har de tillgång till stora ligghallar för vind- och regnskydd. 

Djuren får klövvård innan betessläpp samt när de kommer in på hösten.

Transporter till slakteriet sker i vår egen djurvagn för att undvika stressade djur. Vi har valt ett slakteri bara 3 km från gården för att slippa långa transporttider. Detta för att sträva mot så god djurhälsa som möjligt.